top of page

Co je dluhopis ?

Dluhopis je cenný papír, který na rozdíl od akcií zajišťuje jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude v předem domluveném termínu platit úroky, a to až do konce jejich platnosti. Po uplynutí této doby dostane investor zpět investovanou částku na koupi dluhopisu, plus předem stanovené fixní úroky.
Dluhopis je velmi zajímavá forma investování a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska efektivity ziskovosti.


Naše dluhopisy a jejich investiční využití
 

  • «ATS Company - investiční reality 2022»
     

  • Naše dluhopisy byly vydány za účelem financování investičních záměrů na realitním trhu. Tyto finanční prostředky investujeme do realizace výstavby i nákupu nemovitostí v oblastech, které díky dlouhodobé praxi dobře známe a umíme posoudit jejich investiční potenciál. Těmto nemovitostem následně dáváme přidanou hodnotu v podobě vhodné a vkusné realizace a s konceptem moderních technologických prvků zvyšujeme jejich atraktivitu. Vybrané nemovitosti, nebo jejich části dlouhodobě pronajmeme a tím vytvoříme investiční nemovitost s nadprůměrným výnosem

Na realizovaných investicích se podílíme i z vlastních finančních zdrojů. Riziko samotné investice je tedy rozloženo na investora i naší společnost.

Každou nemovitost vždy velmi pečlivě zhodnotíme a investujeme pouze do realit, u kterých předpokládáme vysokou ziskovost a návratnost v krátkém či středním investičním režimu.
Nikdy neinvestujeme tam, kde nemáme jistotu kladného výsledku a ziskovosti.
 

Působíme v hlavních městech, kde je dlouhodobě nedostatek domů, bytů a bytových domů, stejně tak i malých a středních komerčních objektů. Z důvodu vysoké poptávky má každý nově vzniklý projekt velmi rychlou likviditu.
Tento fakt způsobuje nadprůměrný nárůst prodejních cen oproti jiným regionům a dovoluje prodat nemovitosti s velmi dobrou ziskovostí, kterou bychom jinde dosáhli jen stěží. 

LOGO-ATS_male.png

NÁZEV EMISE DLUHOPISU:

ATS Company - investiční reality 2022
 

Základní podmínky emise dluhopisů:

Emitent: ATS Company a.s.
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 25 000 Kč
Objem Emise: 25 000 000 Kč
Minimální investice: 25 000 Kč

Poplatek za uzavření investice: 0 Kč
 

Výše výnosu a způsob úročení:

Úrokový výnos: pevný úrokový výnos 9.8 % p.a.
Délka investice: 3 roky
 

Upisovací období, prodej, splatnost dluhopisů:


Upisovací období: 1.7.2021 – 1.7.2022
Datum emise: 1.7.2021
Datum splatnosti: 1.7.2025

UPOZORNĚNÍ: TATO INVESTICE JIŽ NENÍ AKTUÁLNĚ V NABÍDCE INVESTIC

Investiční oblasti naší společnosti
Stavební pozemky
Rodinné domy
Řadové domy a byty

Investujeme zejména do pozemků vhodných k realizaci staveb rodinných domů, řadových domů, malých a středně velkých bytových zástaveb a garážových bloků. Využíváme rovněž pozemky vhodné pro menší komerční objekty.
Některé pozemkové projekty rovněž nabízíme bez stavebního využití.

Rodinné domy realizujeme na vhodných stavebních parcelách za účelem prodeje konečnému uživateli v lokalitách s dobrou dostupností a občanskou vybaveností. Cílem činnosti je nabídnout přidanou hodnotu nového bydlení spolu s kvalitou a příznivou cenou. Realizaci provádíme vždy ve spolupráci s renomovanými staviteli.

Obliba řadových domů a bydlení v nich ani po letech neklesá, spíše naopak. Přihlédneme-li pak k novodobým architektonickým řešením, technologickému propracování a komfortu výbavy, je toto bydlení rovnocennou volbou mezi vlastním domem a bytem. Náklady výstavby jsou však oproti klasickému rodinnému domu nižší a konečná cena příjemnější. 

home-2.jpeg
home-4.jpeg
ats_priloha_3_bytove_domy-640x480.jpeg
bottom of page