top of page

Oznámení pro držitele dluhopisů společnosti:
"ATS Company - investiční reality 2020"

V návaznosti na platné znění "Emisních podmínek" dluhopisů "ATS Company - investiční dluhopisy 2020" tímto upozorňujeme držitele dluhopisů naší společnosti:

- s účinnosti ode dne 30.12.2022 bude společnosti před výplatou výnosů z dluhopisů v souladu s platným zněním příslušných Emisních podmínek" nutno doložit "ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ "Potvrzení platnosti čísla bankovního účtu"
- tento formulář najdete ke stažení ve formátu PDF 

TENTO FORMULÁŘ JE URČEN PRO NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY A UPISOVATEL JE POVINEN TENTO FORMULÁŘ V NÍŽE UVEDENÝCH PŘÍPADECH
BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHU PŘEDLOŽIT, NEBO DORUČIT "EMITENTOVI DLUHOPISŮ"

- Upisovateli skončilo investiční období a požaduje, nebo má nárok na výplatu hodnoty dluhopisu či jeho výnosů na svůj účet
- Upisovatel podal žádost o předčasné splacení dluhopisů
- Upisovatel změnil číslo bankovního účtu vedený ve Smlouvě o úpisu dluhopisů a nebo Upisovatel změnil Bankovní ústav
- Nastaly li jakékoli změny čísla účtu, nebo bylo li jakýmkoli způsobem číslo banky a nebo číslo účtu změněno

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

- v případě zájmu Vám zašleme originál této žádosti na Vaší adresu 
- v takovém případě postačí odeslat žádost o zaslání originálního formuláře na naší mailovou adresu
- formulář si můžete stáhnout na této stránce, výše na tlačítku: "FORMULÁŘ PDF / Potvrzení platnosti čísla účtu
- originál žádosti je chráněn prvky proti zneužití a obsahuje veškeré předepsané údaje potřebné k doložení a potvrzení oprávněnosti     Vašeho čísla účtu
- abyste jste předešli případným chybným podáním či chybějícím údajům, doporučujeme využít originální formuláře
  naší společnosti

  UPOZORNĚNÍ
  Abychom zabránili jakémukoli možnému pochybení či zneužití žádosti a v co nejvyšší míře zajistili ochranu Vašich investic,
  vyžadujeme, aby při podání této žádosti byl podpis žadatele na této žádosti úředně ověřen.
  Podané žádosti bez úředně ověřeného podpisu žadatele (upisovatele) nebudou ze strany společnosti akceptovány
  a budou považovány za neplatné.
  Společnost si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout.


 

ATS Company a.s. - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o platnosti bankovního účtu-1.jpg
bottom of page