top of page

Investiční zaměření společnosti

Hlavním investičním zaměřením naší společnosti je realitní investiční trh.V současnosti i budoucnosti je to jeden z nejbezpečnějších a nejstabilnějších nástrojů investování a zhodnocení finančních prostředků vůbec.

Dlouholeté ekonomické výsledky v této oblasti na domácím i mezinárodním trhu jednoznačně potvrzuji hodnotu tohoto investičního zaměření.

Nejvyšší míra efektivity investic je pak vždy dosažena v metropoli hlavních měst, turistických a průmyslových oblastech s vysokou koncentrací ekonomického základu, investorů a kapitálu.

Této skutečnosti jsme si dobře vědomi a to již od roku 2007.

Své investice proto zaměřujeme zejména do těchto oblastí a jeich blízkého okolí. 

STAVEBNÍ POZEMKY A POZEMKY OBECNĚ

 

Velmi zajímavou oblastí investování jsou pozemky, zejména pak stavební pozemky. Tyto umožňují ve své podstatě samy o sobě vyvíjet volnou obchodní činnost , bez nutnosti zástavby se zajímavým zhodnocením.

 

My však kromě této základní obchodní aktivity míříme hlouběji k jádru efektivity a tyto pozemky, ve většině případů přetváříme na stavebně realizační celek určený k nabídce konečnému zákazníkovi.

Znalost prostředí a možností korunuje naši snahu úspěchem a vede k realizaci zdárných projektů.

RODINNÉ DOMY A ŘADOVÉ DOMY

 

Výstavba rodinných a řadových domů představuje z hlediska investic a realizací nástroj, kde se v jednom projektu skloubí vize konečného prvku vizualizace s takřka neomezenou tvorbou provedení a vybavení pro budoucí uživatele s velmi efektivním nástrojem zhodnocení vložených prostředků.

 

Rozsáhlé příležitosti pak skýtá hlavní město, metropolitní trh je velice specifický měnící se v závislosti na lokalitách města, ale i s ohledem na budoucí klientelu, kterou má oslovit.

ats_obrazek_na_pozico_1-640x480.jpeg

BYTY A BYTOVÉ KOMPLEXY

 

Menší a střední bytové komplexy, neboli bytové domy v dnešním moderním pojetí, představují z hlediska výstavby takřka neomezenou škálu možností a to jak realizačně architektonických, tak ekonomických.

 

My se zaměřujeme na střední a menší projekty s vyšším stupněm soukromí užívání a rychlejším potenciálem realizací oproti mamutím projektům.

Menší projekty se těší velké míře obliby mezi potencionálními zájemci a jsou v rámci možností zasazeny na místa s dobrou dostupností a v blízkosti přírody.

Ekonomická prosperita i přes prvotní pozemkovou nákladovost je velmi dobrá a zájem o tyto nemovitosti - byty je vyjma běžných zájemců i z řad zahraničních zákazníků a korporací hledajících klidné bydlení pro své řídící pracovníky.

KOMERČNÍ OBJEKTY MENŠÍ  VELIKOSTI

 

Komerční nemovitosti vnímáme, jako nemovitosti s největším investičním potenciálem a ve své podstatě nejširším využitím vůbec.

 

Na území hlavního města jsou dnes stovky pozemků, nemovitostí, areálů s velmi malou a mnohdy i nulovou využitelností.

Nepřehlížíme ani možnosti skýtající pozemky a areály ve vlastnictví bank, firem i zkrachovalých a nefunkčních závodů.

Vyhledáváme takovéto možnosti pro naše investice a realizace s pečlivostí a místní znalostí prostředí a majetkových poměrů je přetváříme na objekty se zcela novou výstavbou, zaměřením i využitím na lokálním trhu.

Výsledek pak představuje vysoká efektivita zisku.

ats_priloha_3_bytove_domy-640x480.jpeg
ats_priloha_obr_4_komercni_objekty-640x480.jpeg

BYTY A BYTOVÉ KOMPLEXY

 

Menší a střední bytové komplexy, neboli bytové domy v dnešním moderním pojetí, představují z hlediska výstavby takřka neomezenou škálu možností a to jak realizačně architektonických, tak ekonomických.

 

My se zaměřujeme na střední a menší projekty s vyšším stupněm soukromí užívání a rychlejším potenciálem realizací oproti mamutím projektům.

Menší projekty se těší velké míře obliby mezi potencionálními zájemci a jsou v rámci možností zasazeny na místa s dobrou dostupností a v blízkosti přírody.

Ekonomická prosperita i přes prvotní pozemkovou nákladovost je velmi dobrá a zájem o tyto nemovitosti - byty je vyjma běžných zájemců i z řad zahraničních zákazníků a korporací hledajících klidné bydlení pro své řídící pracovníky.

home-3-1.jpeg
bottom of page